Władze Mikrosławii

Kto rządzi Zjednoczoną Federacją Mikrosławii?

Skrijat Wszechsławii

Skrijat Wszechsławii jest Głową Państwa Mikrosławii, przewodniczy obradom Saboru Wszechsławii oraz reprezentuje Mikrosławię za granicą.

Sabor Wszechsławii

Sabor Wszechsławii jest organem ustawodawczym w Mikrosławii. W obradach Saboru biorą udział wszyscy obywatele mikrosławiańscy.

Poprawny XHTML 1.0 Strict! Poprawny CSS!