Socslawizm

O socslawizmie

Socslawizm - ład społeczny, który jest tworzony i realizowany przez Mikrosławię. Założenia socslawizmu opierają się na trzech podstawowych wartościach: Skrijat, wolność, Mikrosławia.

Skrijat jest najwyższym urzędnikiem i Ojcem Narodu, który reprezentuje Federację za granicą oraz kieruje obradami Saboru.

Wolność to najważniejsza wartość dla każdego Mikrosławianina, każdy obywatel jest równy i wolny.

Mikrosławia to Ojczyzna, której pomyślność to pragnienie każdego jej mieszkańca. W codziennych trudach każdego Mikrosławianina krzepi myśl, że każdy jego czyn to krok do potęgi i świetlanej przyszłości Federacji.

Socslawizm nie toleruje żadnych przejawów ucisku, cenzury czy zniewolenia, ale ceni wolność słowa, czynu i sumienia. Ponadto każdy obywatel bierze udział w rządzeniu państwem i ma wpływ na jego losy!

Poprawny XHTML 1.0 Strict! Poprawny CSS!